Delhi to Agra train timetable

TrainDeptStationArrStationDays
2216800:05NZM02:55AGCTu
1217200:10NZM02:55AGCW,Sa
1111201:00NZM03:45AGCF
0170802:00NDLS05:30AGCM,Th
1823804:30NZM08:13AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1213805:15NDLS08:30AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1214805:50NZM08:45AGCTh
1264605:50NZM08:45AGCTu
1278205:50NZM08:45AGCM
1208405:50NZM08:45AGCW
1264405:50NZM08:45AGCF
1200206:00NDLS07:57AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
2241606:25NDLS09:10AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1228007:00NZM09:40AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1300807:00NDLS11:50AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1264207:10NZM10:05AGCM,Su
5190207:17NDLS13:25AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1850808:10NDLS11:25AGCSu,M,Th
1205008:10NZM09:50AGCM,Tu,W,Th,Sa,Su
2286808:30NZM10:50AGCW,Sa
1264808:35NZM11:10AGCW
1280808:35NZM11:10AGCM,Tu,Th,F,Sa
1261809:15NZM12:05AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1932610:05NZM12:50AGCSu,Th
1107810:15NDLS13:30AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
2212611:10NDLS13:50AGCM
1262611:25NDLS14:05AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1847812:05NZM15:15AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1462412:20DEE16:05AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1271613:20NDLS16:20AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1431813:40NZM16:40AGCF,Sa
1431013:40NZM16:40AGCTu,W
1219114:05NDLS16:57AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1603214:15NDLS18:12AGCW,Sa,Su
1631814:15NDLS18:12AGCTu
1145014:15NDLS18:12AGCTh
1668814:15NDLS18:40AGCF
1631814:15NDLS18:12AGCTu
1980414:15NDLS18:37AGCM
1268814:30NZM18:12AGCM,F
1278015:00NZM17:30AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1240615:20NZM18:27AGCF,Su
1241015:20NZM18:27AGCM,Tu,W,Th,Sa
2221015:45NZM17:49AGCW
1261215:55NZM18:00AGCM
1243415:55NZM18:00AGCW,F
1219016:05NZM19:13AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1272417:25NDLS20:10AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1421217:35NDLS22:05AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
2218217:50NZM20:27AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1261618:40NDLS21:35AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1821619:05NDLS20:40AGCF
1292019:15NDLS22:25AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1244820:10NZM23:05AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1105820:45NDLS00:35AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
2269220:45NZM22:49AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1215620:55NZM23:20AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1262821:15NDLS23:47AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1262222:30NDLS01:00AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1272223:00NZM01:55AGCM,Tu,W,Th,F,Sa,Su
1930823:35NDLS02:35AGCF
1248623:45NDLS02:20AGCTu,F,S
2240423:45NDLS02:20AGCSu
1242223:45NDLS02:20AGCM
2245823:45NDLS02:20AGCTh
2245623:55NDLS02:55AGCSu,Th

  • NDLS = New Delhi Railway Station
  • NZM = Delhi Hazrat Nizamuddin Railway Station
  • AGC = Agra Cantonment Railway Station
The Taj Mahal is in Agra

The Taj Mahal is in Agra